Вечерни новини! Токов удар уби щъркел в Неврокопско!

Необезопасените електропроводи продължават да взимат жертви. Аз също продължавам да събирам информация за смъртността на защитените видове, въпреки че полевите дейности по проект „Живот за птиците“ вече приключи, пише Димитър Попов от БСЗДП град Гоце Делчев. Този щъркел е от това поколение и е загинал от токов удар. Това е едно от трите малки щъркелчета от единственото гнездо в с. Господинци. Високата смъртност при прелетните птици е причината някои двойки да не успеят да създадат поколение. Благодаря на Таня Ежкова , че ме уведоми за случая, благодари накрая той.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене