Мощният сандански предприемач А. Червенков с поредно бизнес начинание

Мощният строителен предприемач от Сандански Андон Червенков прави в с. Левуново база за третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Тя ще е върху площадка от 4 дка, част от застроена база за строителни материали, в която има 15 склада за строителни материали и промишлени стоки, за дървен материал, пункт за ГТП и автосервиз, административна сграда, асфалто-бетонов възел, портиерна и дори собствен трафопост.

Новото предприятие на Червенков ще е с кантар, зони за съхранение на приеманите отпадъци, трошачна и пресевна инсталация, както и други съоръжения, необходими за производствения процес. Ще има и контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

Рециклирането на строителните отпадъци се очертава доста шумно, защото в процеса ще бъдат включени компресиращи челюстни и конусни трошачки, както и роторни трошачки с ударно действие.

Крайният продукт от рециклирането на строителните отпадъци ще са фракции от трошен материал, които могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали – от материали за насип до добавъчни материали за бетон и асфалт.

Само преди няколко месеца Андон Червенков поиска разрешение от МОСВ да обикаля региона с трошачни машини, които ще рециклират строителните отпадъци на мястото на самия обект или на изнесени площадки. Самият той посочи, че строителните площадки ще бъдат разположени във водосборите на 114 повърхностни и 24 подземни водни тела, 55 ще са в зони, осигуряващи питейно-битово водоснабдяване, 9 – в нитратно уязвими зони, а 84 – в защитени територии. Други 274 площадки ще попаднат в санитарно охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, а 21 – около водовземни съоръжения за минерални води. Поради необходимостта от сериозна преценка къде може и къде не да се ситуират такива работни площадки разрешителните ще се забавят и явно Андонов е решил да стартира План Б за стационарната база в Левуново.

Андон Червенков е в строителния бизнес от 2008 г., по времето, когато кмет на Сандански бе Андон Тотев. Той стартира с 5 млн. лв., получени за рехабилитация на пътя Мелник-Рожен. 2 г. по-късно купи за 161 000 лв. административна сграда в центъра на Петрич, която после препродаде с огромна печалба на правосъдното министерство за Съдебна палата. Негов е бившият пионерски лагер Тремошница в санданското с. Плоски, купен по времето на кмета А. Тотев срещу 369 932 лв., с 10 лв. над първоначално обявената цена, и включващ 40 дка площ и няколко сгради. Андонов е и концесионер на плувната зона в Сандански, има къмпинг, бензиностанция, земеделски земи, заведения, негова е Турската баня в Мелник и много други.

ВАНЯ СИМЕОНОВА в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене