Трагедия в строителството!

 14, 2 на сто по-малко строителна продукция са произвели фирмите от бранша за първото тримесечие на годината, показва доклад на Камарата на строителите в България, публикуван на сайта на организацията. Общо компаниите от сектора са произвели  за периода продукция на стойност 2,68 млрд. лв.

Спадът в инженерното строителство а най-голям – от 16,4 на сто, след като правителството на Кирил Петков отказа да плаща на строителните фирми за ремонт и изграждане на пътна и водна инфраструктура. Произведената продукция в инженерното строителство за първите три месеца на годината е 1,134 млрд. лв.

Сградното строителство  също отчита спад от 12,4 на сто, при условие, че издадени разрешителни за строеж на нови сгради са 2939, което е ръст от 9,2 на сто. Заради драстичното поскъпване на строителните материали, стойността на труда и на енергоносителите,  голяма част от строителните  проектите се бавят или въобще не започват.
Според доклада въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 1206 сгради, което е ръст от 26,7% на сто на годишна база.

Зя периода са обявени 552 обществени поръчки на стойност 1, 131 млрд. лв., като отчетеният спад е от 23,9% на броя и спад от 49,5% в стойността на поръчките. Сключени договори по обявени обществени поръчки са 444 бр. на стойност 413,2 млн. лв. И тук от сектора отчитат спад  – от 22,4% на броя и спад от 51,8% на стойността на подписаните контракти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене