Производителите на тютюн трябва да бъдат третирани като всички други земеделски производители в ЕС

Производителите на тютюн трябва да бъдат третирани като всички други земеделски производители в ЕС, каза заместник-министърът на земеделието Момчил Неков в поздравлението си към гостите и участниците в международно изложение, в което са представени преработватели и търговци на тютюневи изделия. Изложението беше открито в „Интер експо център“ и ще продължи и утре.

За да бъдат на високо ниво и конкурентоспособни тютюнопроизводителите, страната ни си е поставила за цел стимулиране на тютюнопроизводителите, както и използване на други начини за земеделски производства за осигуряване на добри доходи. Институтът по тютюн и тютюневи изделия е лицензиран производител на качествени семена за всички сортови групи, като по този начин обезпечава 90 процента от тютюнопроизводството у нас и изпълнява поетите ангажименти на България по рамковата конвенция по контрол на тютюна, допълни Неков. Институтът разполага с единствения в страната лабораторен комплекс за контрол на тютюн и тютюневи изделия.

В контекста на започващата реформа на обща селскостопанска политика България работи активно, като се разглеждат проблемите на тютюневия сектор и се отчитат техните особености. За нас съдбата на тютюнопроизводителите ще бъде важна част от крайното споразумение за бъдещата обща селскостопанска политика, за да се избегнат негативните последици за чувствителни територии, които нямат друга икономическа алтернатива, отбеляза заместник-министърът. В стратегическия план успяхме да аргументираме 60 процента увеличение на националното съфинансиране. Имаме самочувствието да заявим, че това е стратегически план, с който България да направи нужния ѝ подем, като особено в необлагодетелстваните райони да влязат финансови средства, за да повишим добавената стойност и да затворим цикъла на производство. Подчертавам силната загриженост за бъдещето на производителите на тютюн в страната и важността му в икономически аспект, заяви Неков.

България е предприела необходимите действия за продължаване на подкрепата на доходите на тютюнопроизводителите в периода след 2022 г., като необвързаната с производството преходна национална помощ за тютюн, която е включена в националния стратегически план, допълни той.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене