ОТВОРЕНАТА ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И МЛАДЕЖИТЕ В СМОЛЯН

Отворена дискусия с младежите от Смолян и общинските съветници се проведе в Общината. Събитието се реализира в Европейската седмица на младежта и се проведе по инициатива на кмета Николай Мелемов.

Преседателят на комисията по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта в Общинския съвет Милен Журналов благодари на община Смолян за организираната среща. Тя е полезна, защото се обменя опит, мнения, предложения, които общинските съветници могат да реализират.

Тази среща я очаквахме дълго време, посочи председателят на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР) Валентин Кехайов. Според него диалога е начина да се постигнат добри резултати, както и да се работи в синхрон. Целта на всички е да направим така, че младежите в Смолян да живеят по-добре без чувство на апатия, каза Кехайов. Той предложи, младежите да участват в Консултативния съвет. За обезпечаването на младежките дейности да бъдат включени и местните комисии. Да се създаде интегрирана система, в която да бъдат събирани база данни, за да се реализират по-мащабни проекти. Да възстановят дейността си Младежките общински съвети и Младежкият парламент, за да се чуе гласа на младите хора.

Общинската съветничка Софка Иванова посочи, че е добре да се възстанови Общинския ученически парламент, както и от училищата да бъде излъчен по един представител, който да участва в него.

Дискусията продължи повече от два часа и премина при голяма интерес, защото бе осъществен пряк контакт между младите хора и представителите на местната власт.
В срещата участваха още общинските съветници Ангел Безергянов, Денислав Костов, Виолета Бояджиева, Минчо Симов, Сийка Йочева и Божидар Шуманов.
Събитието е част от проявите, които организира Община Смолян по повод Европейската година на младежта и Националната инициатива Европейска седмица на младежта в България по случай 9 май – Ден на Европа, която се провежда в периода 7-17 май, 2022 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене