Директорът на СУ-Гърмен, Стоян Стругов: Честит патронен празник!

Бъдете здрави и продължавайте традициите на нашето 155 – годишно училище!

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Гърмен, тачим святото дело на Солунските братя.

С чувство на благодарност и дълбоко уважение се прекланяме пред сътвореното от славянските просветители.

В Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий ние отново отдаваме заслуженото на тези покровители на Европа.

В днешния празничен ден се обръщам към целия училищен колектив с пожелание за кирило-методиевски устрем към знанието и духовния прогрес.

Бъдете здрави и продължавайте традициите на нашето 155-годишно училище!

 

Стоян Стругов

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Гърмен<

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене