От водното дружество препоръчват всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди

Близо месец няма да има вода на места в Плетена

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на довеждащ водопровод за периода от 26.04.2022 г. (Вторник) до 20.05.2022 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването от о.т. 208-255-267, с. Плетена , община Сатовча.
 За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
 От водното дружество препоръчват всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене