Водопадът на река Туфча

Тỳфча e един от най-дългите (26,6 км) пирински притоци на р. Места. За нейно начало се приема оттока (повърхностен и подземен) на Горното Брезнишко езеро. Тече на югоизток – до местноста Чàрка (Бàнския чарк, Кàдевия чарк), след което поема на североизток – до село Брезница, и отново на югоизток – до село Баничан, пресича Гоцеделчевската котловина и се влива в река Места. Носи името на местността Туфча (намира се недалеч на запад от село Брезница), през която минава. По-големи нейни притоци са Мѝшово дере (Мѝшови дерета), Глòговица, Речѝшкото дере,  Янколица и Мàрево.

В средното си течение, близо до местността Чарка, реката образува поредица от прагове и водопади. Най-големият от тях е с височина на пада 11 м. В справочната литература той фигурира с имената Брезнишки водопад и Водопада на река Туфча. През 1965 г. районът около него – с площ 0,2 хектара, е обявен за природна забележителност.

Водопадът отстои на 19 км от град Гоце Делчев и на 3,8 км от село Брезница. До него се стига лесно по прокарания по долината на река Туфча широк асфалтиран път, който свързва Брезница с местността Чарка. До самия водопад води тясна и стръмна пътека, минаването по която трябва да става много внимателно.

Особено красив е водопадът след проливни или продължителни дъждове, както и по време на активното снеготопене, когато водата е най-много. През останалото време той не е толкова атрактивен, тъй като голяма част от водата на река Туфча се отклонява за питейни нужди, работата на ВЕЦ и напояване на земеделски земи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене