В детските ясли ще могат да работят лекарски асистенти и фелдшери

Лекарски асистенти и фелдшери да могат да работят в детските ясли и яслените групи на детските градини – това предвижда промяна в наредба от 2008 г., публикувана за обществено обсъждане. Министерството на здравеопазването предлага изменението поради големия недостиг на специалисти с висше образование по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“, каквито се изисква да работят в детските ясли.

По данни на Столичната и други общини въпреки многобройните обяви за работа и повишаването на заплатите, през последните години не се наблюдава интерес у медицинските сестри и акушерки към работа в детска ясла. Затова и голям брой щатни длъжности в детските ясли за медицински сестри/акушерки са заети от хора, навършили пенсионна възраст.

В проекта на променената наредба са прецизирани и допълнени и текстове, свързани с:

-осигуряване на възможност за всекидневна игра на открито и физическа активност
-регламентиране на използването на електронни устройства и време за престой пред екраните
-екипна работа на персонала при грижите за децата
-възможности за повишаване на следдипломната квалификация на медицинските специалисти и учителите.

С промените в нормативния акт е предвидена възможност дейността на детските ясли да се извършва в сътрудничество и взаимодействие с общопрактикуващите лекари, специалисти от други сектори и с родителите, като са посочени разнообразни форми на партньорство със семействата. Специален акцент се поставя върху зачитането на правата на децата, се отбелязва в мотивите.

Прецизирани и допълнени са разпоредбите, свързани с пясъчниците, и са определени условия за гарантиране на безопасността им. Прецизирани са и разпоредбите, свързани със съдовете за еднократна употреба. Предложените изменения предлагат изменения и допълнения и на разпоредбите на наредба от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене