Спортният министър: БФС с бюджет до 25 май или остава без лиценз

До 25 май БФС трябва да предостави отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация, ако има такава. В противен случай спортният министър ще предприеме действия по чл. 24, ал. 2. (във въпросния член и алинея се казва, че Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отнема спортния лиценз, когато спортната федерация е представила неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на спортния лиценз). Това става ясно от публикация на министър Радостин Василев, който е изпратил официални писмо до Българския футболен съюз с ултиматума.

„В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май“, написа той във Facebook.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене