ВАС отхвърли жалбата на заловения в Банско да шофира с алкохол и дрога актьор Явор Бахаров срещу текстове от наредбата за наркотичните вещества

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на актьора Явор Бахаров срещу текстове от Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Припомняме, че още в наказателния процес в Окръжен съд – Благоевград срещу актьора, който бе обвинен за шофиране след употреба на алкохол и наркотици в Банско, в защитната теза на неговия адвокат бе акцентирано върху проблеми при съхранението на пробите за алкохол и наркотици и бе атакувана въпросната наредба.

През юни 2021 г. Явор Бахаров бе осъден на 1 г. условно, като междувременно обжалва пред ВАС текстове от наредбата, като към жалбата се присъдиниха Кристиян Николов, причинил катастрофата и смъртта на журналиста Милен Цветков, и С. Илиев. Върховните магистрати приемат, че жалбите на трите физически лица са неоснователни.

Твърдяното нарушение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове не е допуснато от съставителя на наредбата, тъй като проектът и мотивите към него са били публикувани на Портала за обществени консултации. Неоснователно е и възражението, че не са отразени финансовите резултати от прилагането на наредбата и няма анализ на съответствието с правото на ЕС.

Решението по административно дело № 10633 от 2020 г. може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

struma.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене