Откриха мъртви птици от защитени видове в района на Община Ветрино

Близо 30 мъртви птици, от защитени видове, са открити по протежението на автомагистрала „Хемус“ в района на община Ветрино, съобщиха от Районната инспекция по околната среда и водите във Варна. Проверката на експертите е показала, че е изключена възможността те да са били отровени.

Обяснението птиците да са загинали в този район е разпиляно от преминаващи камиони зърно, привличащо гризачите, които са основната им храна. Тъй като през последните дни вятърът бе бурен, смъртта на пернатите най-вероятно е причинена от сблъсъци с преминаващи моторни превозни средства.

Най-голям брой от намерените мъртви птици са от вида обикновен мишелов, има 2 бели щъркела, 4 горски ушати сови и една забулена сова – всичките – защитени видове.

Телата са оставени на място, като част от хранителната верига в природата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене