Кметът на Сатовча иска по-лек концесионен режим за добив на подземни богатства

Кметът на община Сатовча – д-р Арбен Мименов, участва в онлайн заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на предварлителна оценка на въздействието на законопроект за изменение и идопълнение на Закона за подземните богатства. Тя е създадена със заповед на министър председателя  Кирил Петков. Мименов е член на тази Междуведомствена комисия и представител в нея на Националното сдружение на общините в Република България.

„Намерението ни като участници в сформираната работна група е да се положат необходимите усилия за облекчаване на концесионния режим”, коментира Мименов, който приветства инициативата на премиера и правителството да се водят разговори в тази посока.

На присъствено заседание на 14 март в Министерски съвет ще се проведе втора среща, на която ще се представят конкретните искания и концепция по изменението на Закона за подземните богатства. Кметът Мименов се надява да се облекчи концесионния режим, за да се възползват максимално лицата, занимаващи се с това препитание.

„Многократно досега, като кмет на община Сатовча, заедно с екипа ми сме търсили начин за промяна в законодателството с цел облекчаване на концесионния режим. Пращали сме писма до министър-председателя, до Комисията по правните въпроси и Комисията по енергетика при Народното събрание, до омбудсмана, отстоявали сме исканията си и с организирани протестни действия с цел подпомагане на местното население, занимаващо се с този вид прехрана”, каза още управникът. Според него разрешителният режим е много бюрократичен, тежък и продължителен – трае най-малко 5 години, което сериозно затруднява дейността и възпрепятства и отчайва хората, които се занимават с това.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене