Компенсациите заради високите енергийни цени ще продължат през целия отоплителен сезон

Компенсациите заради високите енергийни цени ще продължат през целия отоплителен сезон. Това каза премиерът Кирил Петков след днешното заседание на правителството. На него министрите решиха да надградят вече действащите програми за подпомагане на битовите потребители на природен газ и клиентите на топлофикации с основно гориво природен газ, за компенсиране на мрежовите оператори за технологичните им разходи и за небитовите потребители на електроенергия. „Така те ще действат до края на март“, заяви министърът на енергетиката Александър Николов. Той допълни, че компенсациите за битовите потребители на природен газ и за клиентите на топлофикации с основно гориво природен газ се изчисляват по определена формула, според която те са на стойност около 30.54 лв/мвтч за м. февруари и индикативно 29.58 лв/мвтч за м. март 2022 г. Предвиденият бюджет за изпълнение на програмата е 83 млн. лв.

Мрежовите оператори ще бъдат компенсирани за технологичните си разходи с цялата разлика между определената от КЕВР прогнозна пазарна цена и борсовата цена, по която те закупуват енергията за тези разходи. Финансовите средства за това в размер на около 221 млн. лв. са осигурени от фонд „Сигурност на електроенергийната система“. От програмата ще се възползват операторът на електропреносната мрежа „ЕСО“ ЕАД и петте оператора на електроразпределителни мрежи „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, „ЕРП Златни пясъци“ АД, ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“.

Компенсации до края на м. март ще получат и всички небитови потребители на електроенергия. Очаква се от тази програма да се възползват всички около 633 хил. небитови крайни потребители на електрическа енергия, без мрежовите оператори, за които е предвидено друго подпомагане. Компенсацията се определя като фиксирана сума за всеки MWh използвана електроенергия. Конкретният размер се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец и базовата цена от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден напред“ на БНЕБ за м. юли 2021 г.). Компенсации за клиенти с цени под базовата не се предвиждат. Общата стойност на подпомагането за тези потребители за периода декември 2021 г. – март 2022 г. е 815 млн. лева.

По отношение на евентуални заплахи за газовите и петролните доставки за страната заради военните действия между Русия и Украйна, министър Николов коментира, че към момента те не са намалени. Въпреки това, правителството разглежда всички възможни алтернативни варианти, които да се използват в случай на необходимост.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене