Община Банско готви мерки за по-чист въздух

Общинска администрация-Банско разработва Програма за качеството на атмосферния въздух. За това са уведомени физически и юридически лица, екологични организации и движения.

Ще се направи обстоен анализ и ще се установят конкретните причини за замърсяването и въвеждането на мерки за намаляването му. Това ще стане в пълно съответствие с действащата европейска и национална нормативна уредба.

Ще се разработят програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене