Икономисти разбиха с числа и факти новия бюджет – истинска катастрофа е! ТАБЛИЦИ

Двойно по-висока инфлация и значително по-нисък растеж прогнозират от Института по икономика и политики

Забавяне на икономическия растеж през тази година, заради изчерпване на ефектите на възстановяването и двойно по-висока инфлация спрямо прогнозираната от правителството предвижда Институтът по икономика и политики (ИИП) към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Третият годишен доклад на изследователското звено прогнозира през тази година растежът на брутния вътрешен продукт да бъде 3.5%, значително под прогнозираните от правителството (4.8%) в проекта за бюджет, който Народното събрание разглежда (графика 1).

„С изчерпване на положителните ефекти от възстановяването, на фискалните стимули, както и със затягането на паричната политика от водещите централни банки, очакваме растежът на глобалната икономическа активност да следва тенденция към плавно забавяне през остатъка от прогнозния хоризонт, достигайки 3.3% през 2024 г.

Изготвили сме прогнозата си при допускане, че по-съществено усвояване на средства от ЕС по Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще започне през 2023 г.“, коментират от Института.

Прогнозира се и инфлация от 11.6% за тази година, което е двойно по-висока стойност спрямо прогнозираната от кабинета (графика 2). Успоредно с това се очаква и по-слабо възстановяване на пазара на труда. Процесите ще се ускорят през 2023 година, когато се очаква усвояването на средства от Плана за възстановяване да окаже нов тласък върху икономиката.

Подробната прогнозата на института може да намерите таблицата по-долу. Докладът включва още анализ на рисковете от ненавременно присъединяване към еврозоната, възможностите за противодействие на икономическите негативи от Covid-19, оценка на фискалната политика, пазара на труда и други макроикономически показатели.

За ИИП

Институт по икономика и политики (ИИП) към Университета за национално и световно стопанство провежда, развива и разпространява научни изследвания в областта на икономиката и публичните политики. За целта ИИП събира и анализира данни по ключови икономически, социални и демографски показатели и индекси, с което формира обективен поглед за влиянието им върху икономическата конюнктура.

Мисията на Института е да организира важна икономическа и бизнес информация посредством направата на секторни анализи, с което практически да подпомогне формирането на политики, както и да направи оценка на въздействието на регулации и възможности за дерегулиране. ИИП разполага с капацитет да разработва и управлява консултантски проекти за частния сектор.

blitz.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене