По проекта е планирана и доставка и ново обзавеждане за училището – бюра, шкафове за класните стаи и бели дъски.

Стартира ремонт на училището в родопското село Бръщен

Започна изпълнението на строително-монтажните работи по проекта за реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански” в село Бръщен, община Доспат по Програма за Развитие на селските райони.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством реконструкцията на училището.

Проектът включва реконструкция и подобряване на сградения фонд и материалната база на училището.

Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.

Извършва се топло изолационна система на покрив, изолационна система по фасада, електро, мълниезащита и заземителна инсталация.

По проекта е планирана и доставка и ново обзавеждане за училището – бюра, шкафове за класните стаи и бели дъски.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене