Сборник с успешни проекти показва постигнатото с Европейски средства в Благоевградска област

Сборник с успешни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. и изпълнявани на територията на Благоевградска област, представи по време на пресконференция днес екипът на Областен информационен център – Благоевград. Пред представители на медии, НПО, държавни и общински институции експертите на центъра представиха изданието си, което на 130 страници в снимки показва ползата от европейските средства за всеки отделен жител на региона.

„С този сборник, екипът ни показва нагледно как се промени нашата област през програмен период 2014 – 2020 г. с подкрепата на европейската солидарност и политиката на сближаване на Европейския съюз“, коментира по време на пресконференцията Елена Михова – експерт Комуникация, информация и логистика в ОИЦ – Благоевград.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за периода 2014 – 2020 г. на територията на Благоевградска област са изпълнени 2411 проекта с безвъзмездната финансова подкрепа от Оперативните програми. Инвестираните в Пиринско публични и частни средства възлизат на 1 339 837 294  лв., като близо 94% от тях са безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейския съюз. Изводът е, че с подкрепата на европейските средства са осъществени по-голямата част от публичните инвестиции в Благоевградска област. Много хора от областта са намерили работа след обучение или преквалификация, както и благодарение на субсидирането на работните им места с европейски средства. Редица предприятия са повишили конкурентоспособността си чрез модернизация и повишаване на управленския си капацитет. Много обществени сгради са реновирани и с повишена енергийна ефективност, а децата учат в обновени и модерни училища и играят в нови спортни зали, площадки и паркове. Всички жители на областта пътуват по-спокойно и сигурно по новите  отсечки на автомагистрала „Струма“ и по много нови и ремонтирани пътища. Градовете в Пиринско са по-чисти и по-зелени и всичко това е резултат от стотиците успешно реализирани проекти на организациите и хората от област Благоевград, обобщават чрез изданието си от ОИЦ – Благоевград.

Сборникът с успешни проекти е структуриран в няколко раздела, които показват различните направления, в които са инвестирани европейските средства в област Благоевград. Транспорт, Околна среда, Градска инфраструктура, Енергийна ефективност, Образователна, културна, социална и здравна инфраструктура, Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост, Предприемачество, Технологично развитие и иновации, Селско стопанство и рибарство – във всеки един от разделите екипът на ОИЦ – Благоевград показва в снимки постигнатото с изпълнението на европейски проекти.

По време на пресконференцията експертът Бисер Младенов представи на присъстващите проект „Осигуряване на функционирането на ОИЦ – Благоевград през периода 2022-2023 г.“, благодарение на който центърът ще продължи дейността си. Общата стойност на проекта е 250 000 лева, които са безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“. Бенефициент по проекта е община Благоевград, а заложените дейности се очаква да имат съществен принос за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, финансирани от ЕСИФ, надграждане на доверието и на информираността сред обществото, както и за възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и за резултатите от съфинансирани от тях проекти.

В работата си занапред експертите на ОИЦ – Благоевград ще изпълняват и нови функции, заложени в Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Те предвиждат участие им в звената за медиация и за публични консултации, които са част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене