Училището в Микрево ограмотява възрастни хора по проект

Средно училище „Свети Паисий Хилендарски” в село Микрево изпълнява проект за ограмотяване на възрастни хора. Партньор на учебното заведение е Община Струмяни. Главната цел е да се подкрепят уязвими групи за социално включване с осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. Най-напред се идентифицират лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система, които се мотивират и информират за проекта. След това се организират и провеждат курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование.

Целеви групи, обхванати по проекта, са лица, навършили 16 години, отпаднали от системата на образованието, без основно образование или неграмотни, безработни, живеещи на територията на община Струмяни.

Очаква се общо 105 лица да преминат през обучителни курсове по ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на обучение, а 43 лица да завършат успешно курсове по ограмотяванe и да придобият начално образование. 60 души ще бъдат включени в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на обучение. Целта е 72 жители на общината да завършат успешно и да придобият основно образование, а други 40 лица от завършилите основно образование да продължат обучението си в по-горна степен или да започнат/запазят работа.

Задача на проекта е и 18 души да бъдат включени в изпити за валидиране на знания и компетентности от неформалното обучение и информалното учене, от тях 16 да валидират успешно знания и компетентности.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене