Специален календар ще подпомага превенцията в училища и детски градини в Гоце Делчев

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/ в Гоце Делчев създаде специален календар. В него са отбелязани всички значими празници, както национални така и международни. Календарът беше представен от Анета Вълева, секретар на Общинска комисия БППМН в Гоце Делчев.

С новия календар ще бъдат снабдени детски градини и училища в община Гоце Делчев. Календарът ще подпомага превенцията в училищата, като важните събития в него ще напомнят за превантивните инициативи в съответното учебно заведение.

С него ще се насърчават ученици, учители и училищни психолози да използват пълноценно както известните, така и по-малко популярни празнични събития за да ангажират вниманието на подрастващите с важни за възпитанието им теми.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене