2220 туристически фирми си поделят 30 млн. лева помощи

2220 туристически предприятия ще си поделят 30 млн. лева безвъзмездни помощи. Това става възможно, след като министърът на туризма Христо Проданов  подписа заповедта за одобряването на  финансовата подкрепа, съобщиха от ресорното ведомство.

Припомняме, че кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Безвъзмездните средства ще бъдат предоставени еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснатите до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. Индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати

не може да надвишава 20% от този оборот.

Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г. Средствата ще бъдат преведени по банков път

в рамките на първата седмица на 2022 година.

 Списък с подпомогнатите предприятия, работещи в сферата на хотелиерството,  ресторантьорството, туроператорската дейност, организирането на конгреси и търговски изложения, други дейности по хуманно здравеопазване, експлоатацията на зали за представления, дейностите, свързани с развлечения и отдих, и  поддържането на добро физическо състояние може да бъде открит в сайта на Министерството на туризма.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене