13 работодатели бяха отличени на онлайн форума „Работодател на годината – 2021”

13 работодатели бяха отличени по време на форума „Работодател на годината – 2021” на Агенцията по заетостта, чието осемнадесето издание се проведе днес в онлайн формат. Виртуалното събитие бе открито от изпълнителния директор Драгомир Николов, а имената на наградените обявиха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, както и заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Надя Клисурска.

И тази година най-активните партньори на Агенцията по заетостта от цялата страна бяха класирани в 2 категории: „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” и „Успели заедно”.

В категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” бе отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията по заетостта в страната:

За региона на Благоевград – „Топ фасион“ ЕООД. Компанията е специлизирана в производството на бутиково дамско облекло и търговия в страната и чужбина. По време на Ковид пандемията, както и при всяка необходимост от персонал работодателят търси контакт с бюрото по труда. През периода януари – септември 2021 г. е наел 35 безработни, като 34 от тях работят и след изтичане на 6 месеца от сключване на трудовите договори.

За региона на Бургас – „ЗММ Нова Загора” АД. Фирмата е сред ярките представители на сектора на машиностроенето в България с експортно ориентирана продукция. В компанията работят 120 души и независимо от Ковид кризата и намалелия обем на поръчките, персоналът остава в същата численост чрез участие в мярката 60/40. Предприятието е и фактор в региона за бързото включване в пазара на труда на младите хора.

За региона на Варна – „Корнер“ ООД. Компанията е ключов работодател на територията на община Каварна, а дейността й е в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. От началото на годината работодателят е обявил 40 свободни работни места на първичен пазар и е осигурил заетост на 35 безработни лица, 25 от които са от неравностойните групи на пазара на труда. Въпреки сезонния характер на дейността си, успява да запази заетостта на 330 работници и служители по време на Ковид кризата.

За региона на Ловеч – „Мизия 96″ АД. Фирмата е водещ производител на мъжки облекла в България с персонал от 820 души. Обявява 174 свободни работни места в региона и наема 55 безработни лица на първичен пазар. От тях 13 са продължително безработни, 6 – младежи, 12 – безработни над 55 години, както и лице с трайни увреждания. Чрез мярката 60/40 работодателят запазва заетостта на 684 лица, за които през годината се грижи и чрез обучение за професионална квалификация „Шивач“.

За региона на Монтана – „БКК – 95” ООД. Фирматае специализирана в студената обработка на метали. Произвежда компоненти за мебелната индустрия и мебели от метал. Работи активно с европейския пазар, Великобритания и Канада. През 2021 г. компанията осигурява заетост на 20 безработни на първичен пазар, а чрез субсидирана заетост – на 10 лица. Работодателят е запазил заетостта на 151 лица, кандидатствайки по мярката 60/40.

За региона на Пловдив – „Пампорово“ АД. Работодателят е ключов за региона в сферата на туризма и поддържа цялата ски зона в курортния комплекс. За туристически сезон 2020-2021 г. на обявените работни места фирмата наема 30 безработни лица. За настоящия зимен сезон са обявени 40 свободни работни места, на които до момента са наети 5 безработни. Чрез мярка 60/40 и РМС 429 работодателят е запазил заетостта на 476 работници и служители.

За региона на Русе – „А. Л. ФИЛТЪР” EAД. Фирмата е най-голямата за производство на автомобилни филтри в Русе и региона, част от A.L. Group. Осигурила е устойчива заетост на 70 безработни лица, от които 53 са от неравностойните групи на пазара на труда. Наема безработни от отдалечени населени места, където търсенето на несубсидирания трудов пазар е минимално като Сливо поле, Ветово, Кубрат и Бяла.

За региона на София – „Ван Холдинг“ ЕООД. Компанията с търговско наименование „Фантастико” притежава над 40 супермаркета на територията на област София. Столичното бюро по труда „Възраждане“ работи с фирмата повече от 10 години. През деветмесечието на 2021 г. за региона на София, Ботевград и Ихтиман работодателят е обявил на първичен пазар общо 958 свободни работни места, за заемането на които са насочени безработни лица от бюрата по труда от тези градове.

За региона на Хасково – ТЕЦ „Марица 3″ АД. Предприятието е едно от първите построени и все още действащи, занимаващи се с производство на електрическа енергия в страната. Въпреки затрудненията през годините, успява да оптимизира и поднови дейността си, като през 2021 г. общо 145 лица са наети на работа. 77 са устроените по време на пандемия, 73 от които са от неравностойните групи на пазара на труда. Възобновява се дейността и на дъщерната фирма „Марица Енерджи” ЕООД, където са назначени още 27 търсещи работа на първичния пазар на труда с посредничеството на бюрото по труда.

Категория „Успели заедно” отличава примери от съвместната дейност на представителите на бизнеса, търсещите работа и бюрата по труда в страната. Четири са работодателите, които равностойно заслужиха приза за годината:

„Хоспис 50 плюс” ООД. Фирмата е създадена през 2009 г. и се занимава със социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания. От 2016 г. е партньор на бюрото по труда в Перник, с чиято подкрепа наема безработна жена със средно образование, неуверена в себе си, подценяваща възможностите и качествата, които притежава, споделяща необходимост от започване на работа в най-кратки срокове. Към момента тя продължава да работи във фирмата.

Община Троян. Общината е ключов работодател за региона и за бюрото по труда в Троян, с чиято помощ наема за НЧ „Наука 1870” безработно лице със средно образование, представител на неравностойна група на пазара на труда – „хора с увреждания”. Лицето е назначено на постоянен трудов договор на длъжност „библиотекар” и продължава да работи в читалището до момента.

 „Мария Виктория” ООД. Работодателят е производител на електрически и домакински уреди с 22 работници и служители. Използва услугите на бюрото по труда в Хасково от 2004 г. С неговата подкрепа наема на работа продължително безработен с основно образование, с редица личностни пречки за започване на работа и затруднено финансово положение, който трудно се е задържал дълго време на едно работно място. Лицето работи във фирмата и до момента, като е включен в услугата „Консултация и менторство след започване на работа”.

„Ника-Г 2021” ЕООД. Дейността на фирмата е „Ресторанти и заведения за бързо обслужване”. С партньорството на бюрото по труда в Благоевград осигурява заетост на обезкуражена млада жена без семейна подкрепа, която не работи от 2017 г., отглежда сама детето си и е на социално подпомагане. Към днешна дата тя продължава да работи във фирмата, като е включена в услугата на Агенцията по заетостта „Консултация и менторство след започване на работа”.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене