Ще бъде гласувано даване съгласие за изработване на Подробен устройствен план по няколко предложения от кмета.

Екшън днес в ОБС – Благоевград! ВИДЕО! ГЛЕДАЙТЕ!

Председателят на ОбС-Благоевград Радослав Тасков очаква скандални дебати относно преструктурирането на дружеството „Биострой“. На сесия днес се решава дали да се закрие общинската фирма и на нейно място да се създадат две нови общински предприятия – „Чистота“ и „Озеленяване“.

Радослав Тасков обяви , че предложението е на кмета Илко Стоянов. Ще се дебатира също и искането за подаряване на държавата на язовир „Бистрица“ край Благоевград. Съоръжението не може да се експлоатира от Общината поради липса на финансови средства. Заседанието в зала „22 септември“ е присъствено, но само за притежаващи ваксинационен сертификат или отрицателен тест за коронавирус. 12 от съветниците вече са се изследвали, тъй като не са имунизирани.

Местният парламент ще разгледа предложение, относно попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет. Преди това клетва ще положи Асен Кайнакчиев, който влиза в ОбС на мястото на съпартиеца си от „Глас народен“ Теодор Велчев – назначен за управител на една от общинските специализирани болници. Общинските съветници ще разгледат и ще дадат своя вот и по седем заповеди на Областния управител на област с административен център Благоевград, с които връща Решения № 440, 442, 446, 480, 479, 481 и 482 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразни.

Йосиф Кочев, председател на Комисия по бюджет и финанси ще представи становището на комисията, което е по предложение от градоначалника Стоянов за кандидатстване по проект „Добро управление“.

Комисията по Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси, с председател Албина Анева, разгледа подробно и след проведена дискусия даде положително становище, относно План за защита при бедствия на община Благоевград.

Ще бъде гласувано даване съгласие за изработване на Подробен устройствен план по няколко предложения от кмета.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисии към местния парламент.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене