Отчетоха 5 милиона приход от минерални извори и ски зона Банско

Правителството одобри Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на сключените от министъра на околната среда и водите от името на държавата концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк „Пирин“ – „Ски зона с център гр. Банско – обект изключителна държавна собственост.

През 2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно възнаграждение по сметка на МОСВ, ДДС, за общините, от лихви и неустойки) в размер на общо 5 155 416 лева

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене