Константин Обецанов кандидат да изпълни спешен ремонт в Дупница

Константин Обецанов с фирма „Благоустройствени строежи” е кандидат да изпълни аварийния ремонт на водопроводен клон по ул. „Орлинска” в Дупница. В отговор на покана от общината, Обецанов е внесъл ферта. Тя е разгледана от комисия в състав зам.- кметът Олга Китанова, юрисконсулта Невяна Кацарска и шефът на строителния отдел Иван Бельов.

От документите става ясно, че Обецанов е предложил да свърши работата за 141 651,67 лв. без ДДС или 169 982 лв. с ДДС при максимална прогнозна стойност 141 666,67 лв. без ДДС и 170 000 с ДДС. Комисията предлага на кмета Методи Чимев да подпише договор с дружеството, коeто след това ще разполага с 20 дни да извърши ремонта.

Припомня се, че в края на миналата седмица е даден старт на спешна обществена поръчка, след като става ясно, че старият главен водопроводен клон от азбестово-циментови тръби е подал под напора на тежката техника, която в момента работи по ремонта на ул. „Орлинска”. Това е било установено от експерти от ВиК Дупница, общината и фирмата, заета със строителния надзор, за което е бил изготвен и констативен протокол. Аварирал е участък от ос.т. 1660 до 1493 по ул. „Орлинска”. От общината уточняват, че на място тръбите са в много лошо състояние. Там ще се извърши аварийнa подмяна на главния водопроводен клон и попадащия в същото трасе разпределителен водопроводен клон от манесманови тръби, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения на ул. “Орлинска” в участъка от о.т. 1660 до о.т. 1493.

Иначе улицата се обновява от благоевградската фирма „Браво строй” на Димитър Янкулов по силата на договор на стойност 1 548 380,00 лв. Документът е подписан на 8 юли и изтича на 31 декември.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене