„ДОЗА РАДОСТ В НПГ“ СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 2021

И тази есен в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ се проведе традиционния иновационен лагер за генериране на идеи по повод Световната седмица на предприемачеството 2021 заедно с Джуниър Ачийвмънт България.

Специален гост на инициативата бе инж. Антоанета Николова, старши експерт по професионалното образование и обучение към РУО, Благоевград, която приветства инициативата и изрази впечатленията си от духа, предприемчивостта и съвременното технологично мислене на възпитаниците на Неврокопската професионална гимназия.

Нелеката задача за излъчването на победител бе в ръцете на жури в състав: д-р Светослав Маноилов – старши експерт бизнес развитие към Джуниър Ачийвмънт България; Кирилка Ангелова, изпълнителен директор на Асоциацията на Завършилите Технологично Училище Електронни системи към ТУ – София, обучител по предприемачество и меки умения, ментор; Росица Джамбазова – директор на Бизнесинкубатор, гр. Гоце Делчев и председател на Училищно настоятелство към НПГ; и Галена Велева – председател на Обществения съвет към НПГ „Димитър Талев“.

Събитието се проведе във виртуална среда с участието на ученици 8, 9, 10 и 11 клас от професионални направления „Икономика“ и „Туризъм“. Шест отбора участваха в предизвикателството да изследват потенциала си, под ръководството на своите ментори – Костадин Харисков, Снежана Джугданова, Наташа Заранкова, Тома Мачев, Марияна Попова и Дафина Петакова – – специалисти в предприемаческото мислене и поведение.

Провокацията за участващите ученици тази година бе свързана с разрешаването на кризата в образованието, следствие разпространението на вируса COVID-19. Темата бе: Доза радост в системата на образованието. Неоспорим факт е, че дистанционното обучение се превърна в предизвикателство за всички ученици, учители и родители във всеки от етап на образованието. Ние вярваме, че най-ефективната промяна става отвътре навън, тоест, ако някой би намерил решение за преодоляване на негативните ефекти от пандемията в образованието, това СА именно учениците.

Предвид добрата подготовка и оригиналните решения, които представиха учениците, задачата на журито да определи отбор победител се оказа трудна. Отборите, получили отличия за своето представяне, са:

I място за отбор №5 “Илюзии”, в състав: Мария Попова, Добромира Пандева 10 б, Елена Алексова, Асен Хамалов 9б и Селина Иброшева 8в, които спечелиха журито с иновативни очила за виртуална реалност, предназначени за учене.

II място за отбор №6 „Учиадор“, в състав: Герганка Пръчкова 8в, Иван Хаджиев 9б, Василена Гинчева 9б, Николая Попова 10в, които грабнаха среброто с приложението за учене под формата на състезания.

III място за отбор №4 „Education“, в състав: Димитрина Донкова 11б, Мария Христова 8в, Антон Янев 10а, Теодора Джамбазова 8в, Маруся Халевачева 8в и Димитър Мангушев 10б, които заслужиха бронза с виртуална тетрадка, приложима в системата на образованието.

Всички участници в Иновационния лагер получиха престижни сертификати за участието си, но придобиха ценни нови приятелства и незабравими емоции.

Инициативата на НПГ предизвика усмивки и инжектира малко цвят, радост и промяна в монотонността и умората в изолираното ежедневие! Това бе поредното доказателство, че „Традиции и модерност“ са мотото на Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ повече от 60 години!

Може да бъде изображение с ‎11 души, екран и ‎текст, който гласи '‎записването иновационенлагер 2021г. транскрибирането стартирани чрез своето присъствие на това събрание приемате бъдете включени. правила заповерителност надежда напускане илиева отхвърляне SvetoslavManoilov ي Manoilov кс соня кюлева марияна кръстьои.... попова димитърг.... катя бойкова ا KA елена кирилка мария хри това $ AM асена.хамалов +36 анна ми.. въведете търсене тук Rositsa jambazova -GD (G.) галена велева (гост) & 12C Mostly‎'‎‎

Може да бъде изображение с ‎10 души и ‎текст, който гласи '‎записването иновационенлагер 2021г транскрибирането стартирани. чрез своет Toma Machev 1друго бъдете включени правила заповерителност напускане надежда илиева отхвърляне соня юлева 4 ÐÐ асен хамалов василен C... янев герганкаи.... димит г. мангу & дими рина... николаяа ا ленак каръкова мария попова و +33 ерайо. въведете текст марияг христ търсене тук KostadinHariskov(TocT)‎'‎‎

Може да е анимация на ‎6 души, екран и ‎текст, който гласи '‎записването иновационенлагер- 2021г зискване на контрола транскрибирането ca стартирани чрез своето присъствие на това събрание приемате нашето приложение бъдете включени. правила заповерителност напускане отхвърляне Smarty Learning свалете сега! ا 8госпокаивснкаивон нпт"динитъртале мария удева +41 мария п. удева въведете текст търсене JA Bulgaria M 12C Mostly æ‎'‎‎

Може да бъде изображение с 10 души и текст, който гласи 'иновационенлагер 2021г. изискване на контрола записването транскрибирането ca стартирани. чрез своето присъствие на това събрание приемате бъдете включени. правила заповерителност напускане отхвърляне ക отбор 6 николая попова василена гинчева герганка ерг анка пръчкова иван хаджиев & ерганкаи пръчкова г“п +41 ENTREPRENEURSHIP WEEK ментор: костадин хари иновационенл. въведете текст герга нкаи. пр... търсене тук JA Bulga AMember JAW : 11°C 早'

Може да бъде изображение с 7 души и текст, който гласи '55:14 иновационен лагер 2021 записването транскрибирането ca стартирани. чрез своето присъстви това кс HT отхвърляне кръстьои. напускане сд +39 нафие в това събрание. снежанад... ни надежда C. илиева катя бойкова & ангел стефанов асен хамалов AM анна михайлова добромира пандева анна AH антоанета николова- михайлова антон соня кюлева янев AX асен A. хамалов сабрина чаушева Hariskov (гост) бойяна и. букурещлиева катрин петкова вг василена C. гинчева дафинка петакова Ðб виолета и. башова галена велева (гост)'

Може да бъде изображение с ‎5 души, екран и ‎текст, който гласи '‎40:26 иновационен 2021г. записването изискване на контрола транскрибирането ca стартирани. чрез своето присъс вие това отхвърляне напускане KC +43 в това събрание (53) кръстьо и.... Wordwall ни надежда 02جا0 илиева 0:43 اسيه QDSนpa ангел и. стефанов надсрвйск AM анна H. михайлова kacibe мария асенхамалов христова мария попова превкаачвано 3W-에 AH антоанета николова раклео... халевачев антон я. янев избор на екип AX асен хамалов възобнови иновационен лагер катя бойкова онефа бойяна и. букурещлиева 2apaae повеча вг василена C. гинчева Ðб виолета башова галена велева (гост)‎'‎‎

Може да бъде изображение с 7 души и екран

Може да бъде изображение с ‎12 души, екран и ‎текст, който гласи '‎записването гранскрибирането стартирани. чрез своето присъствие на ова събрание приемате бъдете включени. правила заповерителност напускане надежда илиева отхвърляне асен хамалов ا HT добромираг. г.пандева нафиею. дафинка петаков ал... галена велева & николаяа. бойяна соня кюлева प MP ерай нафузчи 11× +39 марияи. въведете текст снежана джу търсене тук нова Guest) сабрина чаушева & активирай отворете Wind‎'‎‎

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене