Окръжният съд в Благоевград отказа да измени мярката за неотклонение на обвиняем за палеж на сгради в центъра на Благоевград

Окръжен съд – Благоевград остави без уважение искането на О. С. за изменение на наложената му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 05.09.2021г., около 06:25 часа, в Благоевград, е запалил две сгради, ведно със стоките, инвентара и другото имущество, като всички засегнати движими и недвижими вещи са със значителна стойност.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото, и след преценка на доводите на страните, счете, че към момента не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат изменение на първоначално взетата мярка за неотклонение. В определението си Съдът посочва, че не е отпаднало обоснованото предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, предмет на разследване на досъдебното производство. Реална остава и вероятността при по-лека мярка за неотклонение той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Постановеният съдебен акт, който не е окончателен, може да се обжалва пред Апелативен съд –София в тридневен срок.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене