Четири допълнителни секции са сформирани за изборите в неделя в община Разлог, в Банско жителите на пет села избират с хартиена бюлетина

Четири допълнителни секции ще има в община Разлог на предстоящите избори в неделя. Две от тях са в МБАЛ – Разлог. В едната ще гласуват болните от Ковид, като до вчера общо 20 души от хоспитализираните в лечебното заведение са заявили желание да гласуват в нея. Във втората секция правото си на глас ще упражнят настанените за лечение извън Ковид зоната, като заявилите желание към вчерашния ден са 10 души. Другите две допълнителни секции са подвижни, като едната е за хората с двигателни увреждания, притежаващи ТЕЛК решение, и за нея заявления са подали 37 избиратели от община Разлог. Втората подвижна секция отново е Ковид и ще обслужва карантинираните лица. Към вчерашна дата заявления са подадени от общо 20 гласоподаватели, но до неделя броят им може да се промени. За да не се отнема правото на вот на хората, които могат да бъдат поставени под карантина в съботния или в неделния ден, заявления за гласуване с подвижна избирателна Ковид секция ще могат да се подават включително и в изборния ден. Вариантите за подаване на заявления са няколко. Дава се възможност това да стане със саморъчно подписано от избирателя заявление, подадено до кмета на общината от пълномощник. В този случай лицето, което желае да упражни правото си на глас, трябва да изготви пълномощно със свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа му. Упълномощеното лице трябва да внесе заявлението заедно с пълномощното във фронт офиса на общината. За да получи право да гласува обаче, е необходимо и потвърждение от РЗИ, че заявителят е карантиниран. Заявление може да се подава и по електронен път през интернет страницата на ЦИК или община Разлог, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Общо 17 482 са имащите право на глас в община Разлог. Общо 27 е броят на стационарните секции в Разлог и съставните села, като във всички вотът ще бъде машинен.
По-различна е ситуацията в община Банско. Там няма да има подвижни избирателни секции, тъй като няма събран необходимият минимум от 10 заявления за сформиране на такава.
В курортната община гласуването няма да бъде само машинно. От общо 23 секционни избирателни комисии само в 18 вотът ще бъде машинен. Това са всички секции в Банско, Добринище и Филипово. По две машини ще има в девет от секциите, в които на миналите избори са гласували над 320 души.
По стария начин – с книжни бюлетини, ще гласуват в останалите пет села от община Банско – Места, Кремен, Гостун, Осеново и Обидим, тъй като броят на гласоподавателите там е под 300 души.
Общият брой гласоподаватели в община Банско е 10 952 души

ЯНА ЙОРДАНОВА

struma.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене