Солени глоби в Сандански за вдигане на шум между 23 и 8 часа и от 14 до 10 часа

Драконови мерки срещу нарушителите на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствие на гражданите в община Сандански гласуваха на второ четене общинските съветници. Санкцията при първоначално нарушение на наредбата е глоба от 400 лв. за граждани, а за юридическите лица – 1000 лв. При повторно нарушаване на наредбата глобата за гражданите скача на 1000 лв., за фирмите и юридическите лица – на 4000 лв. При системно нарушаване на наредбата глобата за гражданите става 4000 лв., а за фирми и юридически лица – 10 000 лв. Нарушение за повторно се счита, когато е повече от 3 пъти в една календарна година. Досега налаганите глоби за тези нарушения, посочени в наредбата, са до 300 лева.

Забраняване се издаване на шум, предизвикан от домашни дейности, религиозни, политически, производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни за времето от 23.00 ч. до 08.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. Същото се отнася и за шум, издаван от механични и електрони озвучителни средства, пеене, смущаващи обществения ред на обитателите в жилищните и съседните сгради.

Предложението за налагане на по-високи санкции бяха направени от съветника Георги Георгиев. Отпадна предложението на временната комисия с председател Георги Батев и направените от гражданите Вера Маркова и Светослав Донков, които предложиха глобите да бъдат, както следва: от 300 до 600 лв. за гражданите, за юридически лица – в размер от 1000 до 3000 лв., глобите при повторност – от 700 до 1500 лв. за гражданите и за фирмите от 4000 до 6000 лв. За системно нарушение гражданите да плащат от 3000 до 5000 лв. и за фирмите глобата да е до 20 000 лв.

Съветникът д-р Христо Мегеров предложи да се плаща такса в общината за употреба на открито на пиротехнически изделия – фойерверки. Мотивите му бяха, че всяка събота и неделя в Сандански безконтролно се нарушава наредбата и се изстрелват фойерверки. И гражданите недоумяват и се питат пак ли някой прави това на банкет или на рожден ден.

Но това негово предложение не стигна до гласуване, след като кметът Атанас Стоянов поясни, че няма как общината да контролира лицензираните фирми, продаващи пиротехнически изделия. След това д-р Хр. Мегеров оттегли своето предложение и остана в сила употребата на пиротехнически средства да е забранено в часовия пояс от 22.00 ч. до 08.00 ч. и на 1 януари след 03.00 ч.

Забранява се палене на огньове извън разрешените за това места, забранява се и събиране на парични дарения на места за обществено ползване, с изключение на такива, организирани от Българския червен кръст. Забранява се миенето на стъкла на МПС, развлекателна, атракционна или рекламна дейност на платната за движение и разделителната площ между тях.

Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на кмета на община Сандански, кметовете на населените места или оправомощени от тях длъжностни лица.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене