Младежко обединение в БСП организира фото-конкурс на тема „Моят град Гоце Делчев“

Младежко обединение в БСП –Гоце Делчев организира фотографски конкурс на тема „Моят град Гоце Делчев“, посветен на 109-тата годишнина от освобождението на град Гоце Делчев. В конкурса ще могат да вземат участие всички желаещи жители и гости на нашия прекрасен град.
Темите на изображенията могат да включват материално и нематериално наследство (напр. сгради, изкуство, текстил, машини; традиции, знание, умения, език и т.н.); природни дадености (пейзажи, флора и фауна); дигитално/цифрово наследство.
Гласуване във фейсбук страницата на Младежко обединение на БСП–Гоце Делчев, ще определи победителите в конкурса. Гласуването става от 31.10.2021г. до 05.11.2021г.

Регистрация и участие:
1.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес movbspgd@abv.bg
1.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:
– заглавие на снимката
– име на автора фотограф
– текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)
– телефон за връзка
– човекът изпратил снимката носи отговорност за авторските и права.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, или такива които не са авторски.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

Ограничения:
2.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.
3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
– обработка на яркост и контраст;
– изостряне на изображението;
– прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4. Срокове:
Срок за изпращане на снимките:
Конкурсът се открива на 19.10.2021г.
Снимките се изпращат до 30.10.2021г.
Гласуването започва на 31.10.2021г.
Краят на конкурса настъпва в 20:00ч. на 05.11.2021г.
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

5. Наградите са: 1-во място – 150 лева, 2-ро място – 100 лева, 3-то място – 50 лева.

Личните данни, които ни предоставяте за целите на конкурса, са защитени съгласно правилата на Регламент (EC) 2016/679, използват се единствено за целта на провeждането му и няма да се използват за никакви други цели. Информацията е достъпна само на журито в конкурса във връзка със служебните им задължения и не подлежи на предаване на други администратори. Съгласно регламента, всеки има право на: информация; достъп до личните му данни; коригиране; изтриване; ограничаване на обработването; преносимост на данните; възражение срещу обработване на личните му данни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене