Кмета Арбен Мименов с важна информация за тютюнопроизводителите

Уважаеми тютюнопроизводители,

Днес 13.10.2021 година от 16:00 часа се проведе видеоконферентно заседание на Консултативният съвет по тютюна  към Министерство на земеделието, храните и горите със следния дневен ред:

  1. Информация за производството на тютюн от реколта 2020/2021 г.;
  2. Осигуряване на подпомагане по схема de minimis за тютюнопроизводители, отглеждали тютюн през стопанската 2021 г.;
  3. Място на тютюна в

реформираната ОСП на ЕС през периода 2023-2027 г.

 

По точка първа:

За 2020 година производството на тютюн в България за сорт „Басми“ е 16 700 дка, за сорт „Бърлей“ е 1900 дка, за сорт „Кабакулак“ е 3 478 дка и за сорт „Вержиния“ 11736 дка, или общо 33814 дка.

Регистрираните тютюнопроизводители са 3320 души.

По точка втора:

Бяха обсъдени възможностите за подпомагане на тютюнопроизводителите във връзка със сушата през летните месеци и пандемичната обстановка. Министерство за земеделието реши да съдейства чрез програмата de minimis –чрез подпомагане на активните тютюнопроизводители, т.е. всички вписани в регистъра на тютюнопроизводителите и доказали реализация на продукцията.

На тези показатели отговарят 2100 тютюнопроизводители със засети 26 хил. дка. площи.

Изчислено е и определената ставка е 120 лв. на декар, като ще се получат допълнителни указания, но принципа ще бъде следния:

Ще се подават заявления до месец декември 2021 година. Следват изчисления и тази помощ ще бъде изплатена през 2022 година. Като искането на браншовите организации е да бъде платено до края на месец януари 2022 година, за да могат тези средства да се използват за новата реколта.

Обсъдена беше възможността контрол на изкупната кампания, коректно оценяване и по-високи цени, разбира се.

По трета точка:

Във връзка с развитието на отрасла в периода 2023-2027 година и развитието на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, действията на браншовите организации и съдействието на Министерство на земеделието са определени приблизително 70 мил. лева като Преходна национална помощ с 5% намаление всяка година. Като референтна година е  посочена 2018 година по признак, че тогава има най-много регистрирани тютюнопроизводители в България.

Всичко това, ще бъде потвърдено след гласуване на 25-ти ноември 2021 година в Европейски съюз.

Като участник във видеоконферентното заседание на Консултативния съвет по тютюна и в качеството си на Председател на Съюз на производителите на ориенталски тютюн в България  – СПОТ БГ и кмет на община Сатовча зададох въпрос на министър Бозуков, относно проблема поставен ми от много тютюнопроизводители в България във връзка с това, че имат приемо-предавателни протоколи, т.е реализирали са продукция, но не са вписани в регистъра през 2018 година. Като настояването ни е, те също да получат финансиране от Преходната национална помощ.  Беше ми отговорено, че има Наредба и точни правила във връзка с Преходната национална помощ и ако е възможна промяна, ще се търсят писмени становища от браншовите организации.

 

д-р Арбен Мименов,

Кмет на община Сатовча и Председател на СПОТ-БГ

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене