Базарът в Дъбница донесе 2 705 лв. за Боян Димитров

По инициатива на учениците от Об.У „Христо Ботев“ с. Дъбница се организира кампания за набиране на средства за подпомагане лечението на Боян Андонов Димитров. Като част от кампанията,се проведе и благотворителен базар, на който се събра сума на стойност 2705.10 лв.

Организаторите изказаха благодарност на учениците и техните родители,и на всички, които се присъединиха към инициатива.

Искрени благодарности бяха изказани и на ОбУ „Христо Ботев“ с. Долно Дряново, с тяхна помощ предадената на семейството сума възлиза на 3948 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене