Като преди избори, ОбС – Разлог се разбунтува

Обширни дебати се развихриха по време на провелата се вчера редовна сесия на  ОбС – Разлог заради новата отоплителна инсталация на ОУ “Неофит Рилски” в Горно Драглище, за изграждането на която бе разгледано предложение за промяна на списъка с капиталовите разходи и допълването му с 36 хил. лв.

Дебатите бяха породени заради факта, че отоплителната инсталация вече е изградена, котелът доставен и монтиран, а предложението за одобряване на средствата е входирано за разглеждане постфактум, без общинските съветници да са запознати предварително с намеренията на общината.

Информацията за изградената вече инсталация изнесе още миналата седмица общинският съветник Димитър Марков, който лично е посетил училището, за да провери какво се случва там, и публично обяви, че ще гласува против това предложение заради неуважителното и пренебрежително отношение към Общинския съвет. Той не промени решението си и единствен гласува „против”, но поясни, че отрицателният му вот е принципен и не е насочен против децата, а против незачитането на Общинския съвет като институция.

Марков не промени решението си и въпреки поясненията, дадени от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, че предприетите стъпки са добронамерени, в името на децата, и уверенията, че сумата не е разплатена, а фирмата, извършила монтажа и доставила необходимите материали за отоплителната инсталация, е поела ангажимент да я демонтира за своя сметка, ако средствата не бъдат одобрени и решението не бъде прието.

„Още август месец сме водили разговори с директора Бойчо Пукнев и тази отоплителна система е изключително важна. Определихме сумата от 36 хил. лева, за да може да мине чрез директно възлагане и да не губим време. Ако бяхме обявили обществена поръчка, все още щяха да текат срокове и процедурата нямаше да е приключила, а инсталацията щеше да остане за следващата година. Затова се разбрахме да я изградим на два етапа. Тази година да направим отоплението за класните стаи, които се ползват, учителската стая и лекарския кабинет, а следващата да я надградим с допълнителни радиатори във физкултурния салон и коридорите. Избързахме, за да може още тази учебна година децата да имат нормално отопление. С фирмата са водени разговори, тя е запозната, че средствата ще се гласуват на сесията през септември, тъй като август нямаше заседание, и е дала съгласие, ако предложението не бъде одобрено, да демонтира инсталацията за своя сметка. Смятам, че с оглед на нуждите на децата и учителите е взето решение в тяхна полза”, каза Герчев и поясни, че хигиенистката всяка сутрин пали множество печки, което е истинско мъчение.

На сесията присъства лично и директорът на училището Георги Пукнев, който поясни, че това се прави за доброто на децата и учителите и увери, че цялата общественост в селото напълно подкрепят тази стъпка към подобряване на материалната база и условията за децата.

„Смешно е в 21-ви век в страна от ЕС едно училище да се отоплява на твърдо гориво, с печки във всяка стая. Става въпрос за масивна сграда от 910 кв.м застроена площ, има една жена хигиенистка, която е в предпенсионна възраст, и всеки ден тя зарежда тези печки. Някой от общинските съветнице, ако се съгласи да дойде три дни да зареди тези печки и после да ги почисти, аз ще му платя от моя джоб. Тази парна инсталация, макар и закъсняла, беше много нужна”, каза Бойчо Пукнев и отправи благодарност към община Разлог от свое име и от името на училищното настоятелство, обществения съвет към училището и жителите на селото. Той поясни още, че едно от условията, които лично е поставил пред фирмата, е било ремонтът да бъде изпълнен до 13 септември, за да може РЗИ да разреши стартиране на учебната година. По отношение на мощността Пукнев допълни, че е напълно достатъчна и има възможност за поставяне на допълнителни радиатори.

В отговор Д. Марков заяви, че не се отмята от думите си, и отново подчерта, че не е против децата.

„Знаете каква е истинската причина за вота ми, кметът също. Не съм съгласен да се прави нещо, без да знаят общинските съветници. Не съм юридически подготвен, но смятам, че това е незаконосъобразно. Общинските съветници трябва да защитават интересите на общината и на жителите на тази община. Пред нас е представена само една сума и нищо повече – без оферта, без нищо друго. Да не се окаже, че тази сума е прекалено завишена”, каза Марков и подчерта, че по време на комисиите е имало съветници, които са били запознати с монтираната вече отоплителна инсталация.

След доста продължителни дебати и подробно дадените пояснения някои от съветниците апелираха за приемане на предложението

„Дори една година да спестим мъчение на тези служители, си заслужава. След като не е извършено плащане, няма нарушение. Ние сме хората, които да решим дали ще остане или не тази система. За доброто на децата призовавам да подкрепим предложението“, каза К. Калоянов.

„Аз не мога да повярвам, че такова добро намерение като отопление на децата в едно училище може да бъде така омаскарено”, каза с явен упрек Гергана Костова и също призова предложението да бъде подкрепено.

Намеците, че не се мисли за децата, не останаха без отзвук, а думата взе общинският съветник Христо Зайков.

„Не знам защо сте останали с впечатление, че ние сме против децата. Напротив, въпросът е съвсем друг. За пореден път при гласуване на предложение за разход на нашето внимание се предоставя оскъдна информация. Предоставя се единствено сума, липсват оферти, липсват фактури, липсва всякаква информация как е формиран този разход. Липсват сравнителни таблици, за да се види, че избраната фирма е дала най-изгодната за общината цена. Финансовата целесъобразност е една от задачите на Общинския съвет, която трябва да съблюдаваме. Тук става дума за една процедура, която е законова, и ако беше безсмислена, нямаше нужда ние да сме тук. Това е проблемът и това е нередното. Какво пречеше ние да сме уведомени?! Това е неуважително към институцията Общински съвет”, каза Христо Зайков и бе категоричен, че не приема намеците, че са против децата. Той отправи редица въпросителни, като наблегна на въпроса как и кой ще гарантира, че дадената оферта е най-конкурентна и най-изгодна за общината.

В отговор на упреците му гаранции даде кметът Красимир Герчев, който подчерта, че са спестени около 4 хил. лв. само от котела, тъй като към днешна дата предвид бързо растящите цени и инфлацията, цената на котел с такива мощности е скочила поне с няколко хиляди лева.

Мнозинството подкрепи предложението; Гергана Костова и К. Калоянов призоваха предложението да бъде прието

Повече от един час продължиха дебатите по точката. Те бяха прекратени по предложение на общинския съветник Петър Попов, като междувременно Николай Дундалов направи предложение при подобен казус занапред общинските съветници поне да бъдат уведомявани, за да има нормални отношения между администрацията и съветниците. Той също подчерта, че никой не е против децата и всеки би подкрепил подобни инициативи.

В крайна сметка мнозинството подкрепи промяната в списъка с капиталови разходи, като одобри изразходването на 36 хиляди лева за отоплителна инсталация. 17 от съветниците гласуваха „за“, Димитър Марков не потъпка думата си и даде отрицателен вот, а Христо Зайков и Пламен Хаджиев се въздържаха.

Директорът на училището Б. Пукнев даде пояснения и заяви, че цялата общественост подкрепя инициативата

На сесията общинските съветници приеха и отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие на годината, гласувани бяха няколко ПУП-а и разрешителни за водоползване на минерална вода от находище „Гулийна баня“.в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене