Община Дупница търси специалист „Обществени поръчки“

Община Дупница търси специалист „Обществени поръчки“. Кандидатите трябва да притежават юридическо образование и задължителен опит в сферата на обществените поръчки.

Желаещите трябва да подадат документи – заявление по образец (налично в деловодството), документ за завършено образование и квалификация (ако има приложима), автобиография. Крайният срок за кандидатстване е до 17 часа на 15 октомври 2021 година. Одобрените по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене