Ден на европейските езици в Гоцеделчевското III ОУ „Братя Миладинови”

Продължават инициативите в III ОУ „Братя Миладинови”,  свързани с Европейския ден на езиците. Учениците направиха плакати, разделители за книги и написаха  на балони думи и послания за мир, приятелство, толерантност, чиста планета.

Учениците изказаха мнения за това колко е важно изучаването на различни езици. Те споделиха, че да знаеш дори няколко думи от езика на страна, която посещаваш, значително повишава възможността за запознанства и приятелства. Изучаването на езиците на други народи ни помага да се разбираме по-добре и да преодоляваме междукултурните различия.

В часовете по български език и литература се провеждат занимателни игри, които са свързани с езиковото културно наследство. Мотото е: „Написаното остава. Пиши правилно!“ с цел  насърчаване и повишаване на грамотността.

Направена е изложба с плакати. Учениците проявяват голям интерес и продължават да се включват в дейностите, провеждащи се в елитното  училище, свързани с този ден.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене