Община Благоевград с одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021г.

Община Благоевград спечели проект, с реализирането на който ще бъде осигурена социална грижа за хора в нужда. Това стана ясно по време на пресконференция днес от кмета Илко Стоянов и Емилия Халилова – Цветина, директор дирекция „Социална и жилищна политика“
Целта е да бъде оказана интегрирана подкрепа в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала в социалните услуги, делегирана държавна дейност, на територията на община Благоевград.
Проектът е с продължителност 12 месеца.
В рамките на този период, 129 потребители ще получават мобилни здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
Предвидени в проекта са психологическа подкрепа, консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден.
По проекта ще бъдат наети 17 лица, като задълженията са свързани с организацията и пряко предоставяне на патронажна грижа – социален работник, медицински сестри и домашни помощници.
Ще бъдат прилагани и допълнителни мерки във всички социални услуги, делегирани от държавата дейност на територията на община Благоевград, за превенция от COVID-19, в това число: дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост.
Образец на заявленията за ползване на социалната услуга може да бъде получен от деловодството на общинска администрация или да бъде изтеглен от страницата на Общината.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене