Община Банско с кампания за събиране на отпадъци от стъкло

Днес в община Банско започва кампания за събиране и рециклиране на отпадъци от стъкло, която ще продължи до средата на месец ноември.

Целта на кампанията е включването на обществеността като ключов фактор при прилагане на йерархията в управлението на отпадъците.

В рамките на два месеца, участниците в кампанията ще имат възможността да предават събрани количества стъкло в обявените предварително пунктове за по-големи количества и в поставени контейнери тип „Иглу“, на определени точки в град Банско.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене