Председателят на ОбС-Благоевград Радослав Тасков: Свиквам извънредно заседание на 13 септември

Уважаеми съграждани,

Свиквам извънредно заседание на 13 септември 2021 година /понеделник/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември” – административната сграда на община Благоевград.

Общинските съветници ще заседават при строго спазване изискванията на здравните власти, като граждани и представители на медиите ще могат да присъстват на определени за тях места.

П О К А Н А

на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 13 септември 2021 г. /понеделник/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Предложение № 60-00-331/10.09.2021 г., относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Церово, община Благоевград, във връзка с провеждане на частични избори за кмет, насрочени на 03.10.2021 година.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене