Очакват се по-ниски добиви от тютюн, но с отлично качество

Заради засушаването през месеците юли, август и в началото на септември, добивите на тютюн от ориенталските сортови групи към момента е по-малко, в сравнение с миналата година.

„По прогнозни данни за 2021 г., в България ще бъдат прибрани, от двете сортови ориенталски групи, общо около 5 хиляди тона тютюн, а от двете едролистни сортови групи – „Бърлей“ и „Виржиния“ – около 2 хиляди тона. Надяваме се, като приключи изцяло изкупната кампания, да отчетем общо около 7 хиляди тона произведен тютюн“ – съобщи за Радио Благоевград Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България – НАТ 2010, и президент на Европейската междубраншова асоциация в сферата на суровия тютюн – ELTI.

Почти на 100% е приключило прибирането на двете ориенталски сортови групи „Басми“ и „Каба Кулак“, към 95% е прибран тютюнът от сортова група „Бърлей“, а при „Виржиния“ тези нива са на около 70%. Очакванията са, в сравнение с миналата година, общото количество прибран тютюн да бъде по-малко, но това ще стане ясно, когато приключи изкупната кампания.

През месец октомври трябва да бъдат раздадени амбалажите, за да може – при добри климатични условия, суровината да бъде закотвена през месец ноември, да бъде реализирана на 80% през декември, и през месец януари догодина да приключи изкупната кампания. Тогава ще станат ясни  конкретните последни данни.

Според Цветан Филев, причините за по-малкото количество очаквана реколта тази година са основно две – сухото лято и нежеланието на все повече хора да се занимават с отглеждането на тютюн, заради трудоемкостта на поминъка.

„Практиката показва, че при сухо лято и нисък добив от декар, качеството на тютюна е уникално. Или с други думи – ниските добиви са за сметка на по-високото качество. Въпреки това цената на тютюна определя самият тютюн. Когато се сложи на тезгяха за продажба и тютюнопроизводителите са вложили целия си професионализъм за производство на качествена тютюнева суровина, тогава те заслужават максимални средни изкупни цени. Трябва да се съобразяваме с пазарната икономика, основно при ориенталските тютюни, със съседните на нас държави производителки на ориенталски тютюн“ – допълни Цветан Филев. Той даде пример с навлизането на пазара на новите бездимни тютюневи изделия, в които се влага все по-малко тютюн, но за сметка на по-доброто качество. Именно то е основният инструмент, с който българските тютюнопроизводители могат да бъдат конкуренти на пазара.

По отношение предложението на България – преходната национална помощ да бъде удължена до 2027 г. с нов Референтен период, експертът коментира, че „заради европейските пазарлъци за новата ОСП след 2020 г., ние постигнахме да има две преходни години до 2023 г., както и функциониране на всички финансови схеми и инструменти със сегашните условия в предходния Програмен период 2014 – 2020 г. Това, което се очаква от 2023 г. нататък, все още не е финализирано и стои на база политически преговори. Очаква се предложението на България да бъде прието или по време на Словенското председателство до края на тази календарна година, или в началото на 2022 г. Тогава се очаква да бъде готов и Регламентът за Сектор “Тютюн“ с всичките му параметри“.

Цветан Филев подчерта още, че само регистрираните в Регистъра на тютюнопроизводителите стопани, ще имат право да получат такава помощ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене