РАЗЛОГ И С. БАНЯ БЯХА ДОМАКИНИ НА 8-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ

Годишният конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм се проведе на 8-и и 9-и септември в Разлог и с. Баня. Форумът се реализира под егидата на Министерството на туризма и община Разлог. Темата на 8-ия Конгрес бе „Мястото на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“.
Тази година в програмата на Конгреса бяха включени актуални теми, свързани с проблемите, произтичащи вследствие пандемията COVID-19, острата необходимост от категорично присъствие на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост. Вниманието бе акцентирано върху ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти за подобряване здравния статус на населението ни.
Участие в конгреса взеха: инж. Красимир Герчев – кмет на Община Разлог, доц. д-р Стела Балтова – министър на туризма на Република България, г-жа Сийка Кацарска – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, д-р Даниела Стоева – зам. министър на туризма на Република България, д-р Митко Василев – главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, проф. Коста Костов- водещ специалист по белодробни болести, Чила Мезоси – главен секретар на Европейската СПА асоциация.
Събитието се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене