За първи път в Община Благоевград! Ландшафтен архитект ще се грижи за красива и зелена градска среда

За първи път в историята на Община Благоевград, ландшафтен архитект ще отговаря за проектирането и поддържането на зелените площи в града.

Ланд. арх. Венелина Стефанова е ангажирана с отговорната задача да изработи и реализира проекти, които да променят облика на областния център.

От една страна това ще се отрази качеството на околната среда и ще допринесе до намаляване на емисиите от фини прахови частици, а от друга ще превърне Благоевград в атрактивна дестинация за туристи.

Новите зелени зони ще бъдат реализирани поетапно, като ще бъде засаждана подходяща за градска среда храстовидна и дървесна растителност.

Ланд. Арх. Стефанова е назначена в дирекция „Екология и чиста среда“.

Сред приоритетите на кмета Илко Стоянов е подобряване на качеството на въздуха и подобряване на условията за живот в общината, част от което е всъщност зелената градска среда.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене