Ново! Ловът на дивя свиня 2 пъти седмично

На късно заседание Парламентарната комисия по земеделие, храни и гори след оспорвана дискусия бе дадена зелена светлина на промените в Закона за лова и опазване на дивеча. Министър Бозуков е утвърдил, че по време на предстоящия ловен сезон българските ловци ще могат да ловуват 2 дни седмично на дива свиня. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД. НЛРС-СЛРБ бе представено от своя председател Васил Василев, главния секретар Даниел Тошков, зам.-председателят на ЛРС-София-запад Светослав Георгиев и председателя на ЛРС-Радомир Ивайло Банков.

Предложение цялата вноска за стопанисване на дивеча, заплащана от ловците, да остане на разположение на ловно-рибарските сдружения – 85 %, а 15% за Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ, внесе преди дни председателят на Парламентарната комисия по земеделие, храни и гори Пламен Абровски. Той мотивира предлаганите промени с тежката ситуация, свързана със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и резкия спад в популацията на дивата свиня.

Сега – 30% от вноската постъпват по сметка на Изпълнителната агенция по горите и оттам да отиват в държавния бюджет, което не обезпечава целевото им разходване, регламентирано в закона.

Несъгласие с предложените промени изрази изпълнителният директор на ИАГ Александър Дунчев. Той бе изчислил, че така ще се загубят 1.5 млн. лева от бюджета на агенцията, които сега се използват за контрол.

Контрира го председателят на парламентарната комисия по земеделие Пламен Абровски с аргумента, че в случая не става въпрос за държавни средства, а за парите на българския ловец.

Дунчев поиска от министър Бозуков да свика нов Ловен съвет, който да се обедини около една цялостна стратегия на държавата за дивата свиня и че мерките за разселването й не трябва да се предприемат, докато заразата не е отминала.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев обясни, че предложените промени не касаят възстановяване на популацията на дивите свине директно. Той припомни, че косвена последица от АЧС е значителното понижаване на приходите от издавани разрешителни за групово ловуване на дива свиня.

„Тези приходи формират бюджетите, с които се реализира националната политика по разселване на дивеч на територията на страната, която всяка година се утвърждава от ИАГ. Годишният обем на птиците, които се разселват, традиционно надхвърля 150 000 фазана, яребици, кеклици и полудиви патици, а също така див заек, елен лопатар, благороден елен, муфлон. Намалението на приходите за тези разселвания за миналата година са с над 25%.”, обясни инж. Василев. Той бе категоричен, че вноската за стопанисването на дивеча, не е държавна помощ, а гарантира изпълнението на националната политика за разселване, разписана н чл. 41 от ЗЛОД. И че по никакъв начин бюджетът на ИАГ като държавна структура не зависи от приходите, които идват чрез тази вноска.

Припомняме, че ловно-рибарските сдружения и ловците изнесоха основната тежест по изпълнение на мерките срещу АЧС, като включително финансираха голяма част от тях за собствена сметка. Осигуряването на допълнителен ресурс ще позволи да се финансират ловностопанските мероприятия и да се разселва повече дивеч, от което най-много ще спечели българската природа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене