Законодателна инициатива в полза на ловците

Едно дълго чакано  от ловно-рибарските сдружения решение тръгва към разглеждане в българския парламент. Председателят на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори Пламен Абровски внесе Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Предложението на г-н Абровски е цялата вноска за стопанисване на дивеча, заплащана от ловците, да остане на разположение на ловните сдружения и за Националната програма за разселване на дивеч на Националната ловна организация, а не както досега – 30% от нея да постъпват по сметка на Изпълнителната агенция по горите и оттам да отиват в държавния бюджет, което не обезпечава целевото им разходване, регламентирано в закона.

Вносителят се мотивира с тежката ситуация, свързана със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и резкия спад в популацията на дивата свиня. „В резултат от това е налице значително понижение в постъпленията от използваните разрешителни за лов, формиращи бюджетите на юридическите лица, стопанисващи дивеча. Респективно намаляват и средствата, необходими за осигуряване на дивеч за разселване“, се казва още в мотивите.

Предложението на народния представител е до ликвидиране на заболяването у нас 85% от вноската за стопанисване да остава в сдруженията, а 15% да постъпват в Националната програма за разселване на дивеч в системата на НЛРС-СЛРБ.

Общественото обсъждане на законопроекта ще се състои днес на заседание на Парламентарната комисия по земеделие, храни и гори. Ръководството на НЛРС-СЛРБ ще присъства на обсъждането, за да подкрепи внесения законопроект, като се надява на подкрепа от всички парламентарни групи и народни представители за приемането му в мандата на 46-ото Народно събрание.

Припомняме, че ловно-рибарските сдружения и ловците изнесоха основната тежест по изпълнение на мерките срещу АЧС, като включително финансираха голяма част от тях за собствена сметка. Осигуряването на допълнителен ресурс ще позволи да се финансират ловностопанските мероприятия и да се разселва повече дивеч, от което най-много ще спечели българската природа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене