Учители от Първо ОУ в Гоце Делчев споделиха опита си на Национален форум

Във форума участваха над 180 лектори от страната и чужбина

Дванадесет учители от Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Гоце Делчев, взеха участие в XII Национален форум с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие“, който се проведе в Бургас.

Над 180 лектори от страната и чужбина представиха своите добри практики и технологии за повишаване на постиженията на децата в детските градини и училищата. Между тях бяха и гоцеделчевските учители, които споделиха наблюденията и изводите от иновативната си работа през 2020/2021 учебна година.

Целта на форума е преподаватели, учители и директори от всички нива на образователната система да обсъдят най-новите тенденции в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и учениците. Освен представяне на докладите и личните запознанства на иновативни учители от България и Европа, продукт на форума е списание „Образование и технологии“, което излиза в два броя годишно.

В първия брой се публикуват научни статии, анализи, доклади и научни съобщения, а във втория – добри педагогически практики, описание на проектен опит и други анализи и изводи, тясно свързани с практиката на учителя.

В електронен вариант списанието е на адрес: http://www.edutechjournal.org/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене