Министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представиха нови командири от структури на въоръжените сили

Министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представиха днес, 31 август, новите командири на Съвместното командване на силите и на новосформираните командвания за логистична поддръжка и за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

На специална церемония генерал-майор Валери Цолов пое командването на Съвместното командване на силите от генерал-лейтенант Любчо Тодоров, който е назначен за съветник по сигурността на върховния главнокомандващ. От 1 септември Съвместното командване на силите се трансформира във функционално интегрирана структура на оперативно ниво за планиране и провеждане на съвместни операции по трите мисии на Въоръжените сили на Република България, за администриране и национален контрол на военните формирования, участващи в операции и мисии извън територията на страната.

Двете нови структури – Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Командването за логистична поддръжка ще започнат своята работа от 1 септември. Те са създадени в резултат на проведения Стратегически преглед на отбраната. Техните основни функции са определени в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.

Командването за логистична поддръжка (КЛП) е структура на оперативно ниво, която ще осъществява логистична поддръжка на Българската армия в мирно време, на въоръжените сили във военно време и поддръжка на силите на НАТО на територията на Република България. За негов командир е назначен бригаден генерал Тодор Тодоров.

Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПКО) е структура на оперативно ниво, предназначена да осъществява комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на органите и пунктовете за ръководство, командване и управление на страната и въоръжените сили на стратегическо ниво. Негов командир ще бъде бригаден генерал Васил Събински.

„Днес е особен ден, защото маркира фазата на реализацията на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 и Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. Изпълнението на вашите задачи изисква подход, който излиза извън стереотипите. Времената, в които живеем, са такива, че изискват нестандартни решения. Аз съм сигурен, че вашата подготовка, вашия опит и натрупаната мъдрост ще ви помогнат в предизвикателствата. Във ваше лице и в лицето на командирите в Българската армия аз виждам мъже и жени в униформа и цивилни служители, които поставят на първо място България. Това е единственият път към сигурно бъдеще. Това неразривно е свързано с модернизацията на Българската армия и нейното превъоръжаване“, заяви в обръщението си към новите командири министърът на отбраната Георги Панайотов.

„На първо място, днес искам специално да благодаря на генерал-лейтенант Любчо Тодоров, който в продължение на шест години командваше Съвместното командване на силите (СКС). Той положи много усилия, за да намира оптимален баланс между разполагаемите ресурси и развитието на необходимите способности на СКС. Под неговото командване българските военни контингенти се подготвяха за изпълнение на мисии и операции зад граница и бяха проведени успешно многобройни ротации“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своето поздравление. Той подчерта, че под ръководството на генерал-лейтенант Любчо Тодоров успешно приключи и участието на Българската армия в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“.

Началникът на отбраната се обърна и към новия командир на СКС – генерал-майор Валери Цолов. „Очаквам под ваше командване трансформирането на Съвместното командване на силите да протече в заложените срокове. Очаквам структурата да продължи да развива способностите си по отношение на планирането, организирането, ръководството и координирането на съвместната подготовка, съвместното разузнаване, съвместната логистика и комуникационно-информационната поддръжка в съвместни операции по трите мисии на Въоръжените сили“, категоричен бе адмирал Ефтимов.

„Добре разбирате мисията, функциите и задачите на Командването за логистична поддръжка, сега те трябва да бъдат материализирани. Това няма да бъде лесна задача, но съм убеден съм, че вие ще се справите“, обърна се началникът на отбраната към командира на новосъздаденото Командване за логистична поддръжка бригаден генерал Тодор Тодоров.

По-късно през деня адмирал Емил Ефтимов представи пред личния състав и новоназначения командир на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана бригаден генерал Васил Събински.

„Трансформацията на Стационарната КИС в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана е значим акт, но за мен това е само началото. Целта е да осигурим единна и защитена комуникационно-информационна среда за командване, управление и ефективно използване на възможностите най-вече на новите платформи за Въоръжените ни сили. Вие трябва да преведете Българската армия през времето на технологиите в 21-ви век“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в обръщението си.

Той благодари на полковник Людмил Стоянов – досегашен командир на Стационарната КИС, на базата на която се изгражда новото Командване, за положените усилия през годините, в които ръководи структурата с отговорност и всеотдайност.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене