БНБ: Лихвите по кредитите отбелязват ръст през юли

Намалява само при жилищните кредити, отчитат от Българската народна банка

През юли средният лихвен процент по кредитите на бизнеса с размер до един милион евро, договорени в левове, се увеличава с 0,02 процентни пункта до 3,04 на сто, а по тези над 1 млн. евро – с 0,64 процентни пункта до 2,76 на сто, съобщава Българската народна банка.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,15 пр. п. до 2,72 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,09 пр. п. до 2,79 на сто.

Пенсионери осъдиха четири фирми за бързи кредити заради лихви и такси

През юли 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се
повишава с 0,62 пр. п. до 8,43 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,67 пр. п. до 9,06 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0,01 пр. п. до 2,73 на сто, а ГПР по тези кредити остава непроменен на ниво от 3,01 на сто.

Средният лихвен процент при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове запазва нивото си от 20,27 на сто.

Как ще се отрази еврото на ипотечните и потребителските кредити у нас

През юли 2021 г. в сравнение с юни 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове нараства с 0,07 пр. п. до -0,19%, а по тези в евро – с 0,04 пр. п. до 0.01 на сто.

През юли 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,03 пр. п. до 0,05 на сто, а по тези в евро – с 0,01 пр. п. до 0,04 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0,07 пр. п. до 0,17 на сто, а по тези в евро – с 0,30 пр. п. до 0,22 на сто.

nova.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене