Община Благоевград апелира фирмите и жителите да не изхвърлят строителни материали на нерегламентирани места

Във връзка с преустановената експлоатация на депото за строителни отпадъци – с. Изгрев, Община Благоевград апелира жителите да изхвърлят строителните отпадъци от битови ремонти до съдовете за смет. За целта материалите следва да бъдат поставяни в здрави чували, за да не бъде допуснато разпиляването им и замърсяване на околната среда.

Общинска администрация призовава фирмите, занимаващи се със строителна дейност, да съхраняват отпадъка на строителната площадка, на която същият е генериран, до намиране на рационално решение на проблема.

При възникване на аварийни ремонти, Община Благоевград има готовност да осигури безвъзмездно контейнери за строителен отпадък, с вместимост 4 куб. м., на институциите и фирмите, ангажирани с ремонт на подземна и надземна инфраструктура.

Същите могат да бъдат заявявани в базата на „Биострой“, както и на тел.: 073 / 88 42 35.

Дейността на депото бе спряна от РИОСВ, считано от 19.08.2021 г, заради несъответствие с нормативните изисквания.

Незабавно след получаване на предписанията, общинска администрация възложи на фирма „Биострой“ да почисти Айдаровско дере и да осигури неговата проходимост.

Паралелно с това бе изпратено и писмо до РИОСВ, с което се изисква Инспекцията да позволи експлоатацията на Депото за строителни отпадъци – с. Изгрев, след почистване, до изграждане на нова площадка, на която да се депонират инертни материали.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене