Заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград

Под председателството на Областния управител на Област Благоевград – г-н Николай Шушков се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Заседанието се проведе в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за съгласуване Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г.
2. Приемане на решение за съгласуване проект на Договор за доставка на питейна вода между „Увекс“ ЕООД – Сандански и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
3. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2022 г., в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли и Хаджидимово. Представителят на община Якоруда присъства на заседанието без да е упълномощен от Общинския съвет да гласува. Представители на община Петрич и община Струмяни не присъстваха на заседанието.
Като гости на заседанието присъстваха г-жа Мая Манолова – народен представител в 46-тото Народно събрание на Република България, инж. Росица Димитрова – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и служители на дружеството, и г-жа Албина Анева-Томова – общински съветник в Общински съвет Благоевград.
За приемането на решения от дневния ред на заседанието, при необходими ¾ от гласовете на присъстващите или 62.62%, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, гласуваха по следния начин съгласно дадените им мандати за гласуване:
По точка първа от дневния ред – 3 гласа „За“, представляващи 23.80 % от всички присъстващи членове с право на глас, 5 гласа „Против“, представляващи 53,82 % от всички присъстващи членове с право на глас и 2 гласа „Въздържал се“, представляващи 5.87 % от всички присъстващи членове с право на глас.
По точка първа не бе съгласуван Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за регулаторния период 2022 – 2026 г.
По точка втора от дневния ред – 9 гласа „За“, представляващи 48.50 % от всички присъстващи членове с право на глас и 1 глас „Въздържал се“, представляващ 35 % от всички присъстващи членове с право на глас
По точка втора не бе съгласуван проектът на Договор за доставка на питейна вода между „Увекс“ ЕООД – Сандански и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
По точки трета от дневния ред – 9 гласа „За“, представляващи 79.88 % от всички присъстващи членове с право на глас и 1 глас „Против“, представляващ 3.62% от всички присъстващи членове с право на глас.
По точки трета бе определен препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2022 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене