МОН провери дисертацията на Пламен Николов

Дисертационният труд на Пламен Николов, който е кандидат-премиер на проектокабинета на първата политическа сила „Има такъв народ“, предизвика полемики в публичното пространство.

Дисертацията е озаглавена „Философско-антропологична рефлексия върху времето“. Образователната и научна степен „доктор“ на Пламен Николаев Николов е присъдена със свидетелство на ВАК с № 29 412, съобщават от МОН.

Министерството на образованието и науката е направило проверка във връзка разследване на журналиста Григор Лилов, който преди няколко дни обяви в публикация във Facebook, че държавен регистър е бил манипулиран в последния момент, за да бъде, по неговите думи, прикрита истината – че дисертацията е фиктивна и е била „дописана“ в публичния регистър в последните няколко дни.

Журналистът посочва, че основната разлика с други дисертации е следната: „…Дисертацията на кандидат-премиера е анонимна – без Протокол, без дата, без анотация, без диплома, без…Тези „детайли” ги няма, защото изискват много повече труд – поне едно денонощие и фалшифициране на редица други бази данни, вкл. протоколи и диплома от ВАК. Вкл. изискват и подготовка на такъв труд, подготовка и на рецензии, иначе в библиотеката няма да има какво да ми покажат, когато го поискам“, пише той, като сравнява и дава примери с други дисертации в публичния регистър.

МОН публикува справка във връзка с дисертацията, като става ясно, че Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала академичния труд без задължителната информационна карта, съдържаща детайли за самата защита, дата, тема, библиография и анотация до 1500 думи и други. Данните, обаче, не са били дописвани или редактирани в последните няколко години, каквито твърдения се появиха.

През 2005 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала дисертацията на Пламен Николов, кандидат-премиерът на „Има такъв народ“, в Народната библиотека „Кирил и Методий“ и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карта, която съдържа детайлите, свързани с нейната защита. Това е изрично отбелязано в опис на дисертационни (хабилитационни) трудове, депозирани от ВАК.

Поради този факт информацията за тази дисертация, налична в електронния Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС) на НАЦИД, е твърде оскъдна, отбелязват от МОН.

До 2011 г. основните данни за лицата, придобили образователната и научна степен „доктор”, научна степен „доктор на науките“, както и за лицата, заемащи академична длъжност, първоначално са вписвани в поддържаната от ВАК документация и електронна база данни.

През 2011 г. тези данни са мигрирани в „Електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България” на НАЦИД . Тогава са мигрирани и данните за Пламен Николаев Николов, които не са променяни от датата на мигриране – 12 юли 2011 г.

Съществуващата електронната база данни, описана по-горе, е мигрирана в „Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС), поддържан от НАЦИД.

Партидата на Пламен Николов в РАС е мигрирана на 3 октомври 2018 г. без никакви промени от първото ѝ прехвърляне на 12 юли 2011 г.

Непълнотата на информацията относно дисертацията на Пламен Николаев Николов се дължи на липсата на попълнена информационна карта, с която дисертациите постъпваха в НАЦИД до юли 2018 г, поясняват от МОН.

През 2016 г. библиотеката на НАЦИД се присъединява към електронния каталог COBISS и след мигриране на библиографското описание на дисертацията се вписва сигнатурата и инвентарния номер.

Дисертационният труд на Пламен Николаев Николов е наличен в библиотеката на НАЦИД. МОН има готовност да го публикува след изразено писмено съгласие на автора, съобщиха от институцията.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене