Ръководителката на Православния информационен център в Благоевград М. Кючукова стана първият учител по религия в Пиринско с докторска степен

С дисертационен труд без аналог ръководителката на базирания в Благоевград Православен информационен център към Неврокопска митрополия Мирела Кючукова, която е и учител по религия, придоби образователна и научна степен „доктор” по педагогика на Югозападния университет.

Личността на самата докторантка и анализираната от нея тема „Православният дискурс в учебното съдържание по религия в началното училище – мирогледни проекции” предизвикаха голям интерес. Предвидената 412 зала се оказа малка и публичната защита се състоя в напълно обновената 208-ма аудитория в Първи учебен корпус.

На събитието лично присъства Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, духовници, сред които и съпругът на докторантката – отец Светослав, директорът на VIII СУ в Благоевград Сергей Биров, преподаватели от Факултета по педагогика…

Заключителното заседание на научното жури откри ръководителят на Катедрата по социална педагогика доц. д-р Юлиана Ковачка, която представи М. Кючукова. Тя е бакалавър по органична и аналитична химия, магистър по теология и учител по религия от Софийския университет, през 2018 г. е зачислена за редовен докторант в ЮЗУ – Благоевград по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика”, ръководи Православния център и е учител по религия – православие, в две училища в Благоевград – VIII СУ „Арсени Костенцев”  и СУИЧЕ  „Св. Климент Охридски”, съавтор e и на 5 учебника, одобрени от МОН.

Докторантката благодари на научния си ръководител доц. д-р Веска Гювийска за насърчението, подкрепата и изложи в резюме дисертацията си. Трудът с обем на основния текст от 164 страници разглежда съвременното общество и религиозното образование, квалификацията и компетентностите на учителите по религия в началното училище, ролята на информационните технологии, на учебното съдържание за формиране на мирогледа. Обект на изследването е съвременното религиозно образование в България, като докторантката провежда анкета сред 55 ученици, анализира учебниците по религия за трети клас на 3 издателства и апробира модел за религиозно образование в две училища в Благоевград – VIII СУ и СУИЧЕ. Сред направените изводи е, че религиозното образование в съвременното училище се явява възможност за помощ в изграждането на пълноценни личности, с ясно оформена мисловна система, логически принципи, формиращи личния им мироглед, чрез който да се ориентират в многообразието от идеи и вярвания в плуралистичния свят.

Научното жури в състав педагогът богослов доц. д-р Магдалена Легкоступ от Великотърновския университет,  проф. д.п.н Албена Чавдарова от Софийския университет, доц. д-р Юлиана Ковачка и проф. д-р Невена Филипова от ЮЗУ и доц. д-р Тинка Иванова от Бургаския университет дадоха положителна оценка на дисертацията.

Доц. Легкоступ съобщи и че вече са готови и одобрени от МОН учебниците по религия, християнство и православие за 6-и и 7-и клас. Преди гласуването на журито думата бе дадена на присъстващите за въпроси, коментар и впечатления за труда на докторантката.

„Работата на М. Кючукова е първата във Факултета по педагогика с тази проблематика и една от първите в цялата страна по направление „Теория на възпитанието и дидактика”, което само по себе си е значимост“, коментира доц. д-р В. Гювийска и сподели, че за нея е било чест и гордост да бъде научен ръководител на докторантката.

Неврокопският митрополит също поздрави Кючукова и изтъкна, че на национално ниво в област Благоевград обучението по религия и православие е застъпено в най-голяма степен, тоест най-много деца изучават този предмет като избираем.

„В този смисъл Югозападният университет много уместно дава възможност тази тема да бъде разработена. Този процес трябва да бъде застъпен постоянно и да се следи  развитието във времето“ каза Серафим и пожела на присъстващите успех и усърдие в делата.

Директорът на VIII СУ Сергей Биров разказа как преди 5 г., в началото на учебната 2016 г., в училището изучаването на религия и православие започнало съвсем плахо с три групи деца. „Нелеката задача се падна на г-жа Кючукова и много бързо между нея и ученици и родителите се създаде своеобразна химия. Започна да привлича деца и да се увеличават желаещите да се включат в групите. Постепенно този учебен предмет беше застъпен във 2, 3 и 4 клас и в момента имаме 7 групи с около 120 деца. Мисля, че обучението е изключително успешно”, изтъкна С. Биров.

На финала членовете на научното жури, четирима от които бяха в залата, а един участва в заседанието от дистанция, гласуваха единодушно „За“ присъждане на образователно-научната степен „доктор“.

От септември, както съобщи доц. Ковачка, д-р Кючукова ще постъпи като асистент в Катедрата по социална педагогика в ЮЗУ – Благоевград.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене